Vi har åpent for å møte par på vårt kontor etter en tydeliggjøring fra Helsedirektoratet.

Her sitert fra Helsedirektoratets veileder; "Pålegg om smittevern innebærer at

behandlingen/hjelpen må kunne ytes på minimum to meters avstand.

Det må ikke foreligge symptomer på luftveisinfeksjon, og det må ikke være risiko for dråpesmitte.

Samtaleterapi der kravene til smittevern ivaretas, kan opprettholdes».

Vi vil før/etter terapi desinfisere kontaktflater.
Inntil videre vil vi be klienter ta med eget drikke om de trenger. Velkommen til oss!


For bestilling eller informasjon:

Mobil Nina:         93 28 88 87

Mobil Sigmund:  92 82 67 50

Mail Nina:         nina@parutvikling.no

Mail Sigmund:  sigmund@parutvikling.no

Kontor:    Øvre Langgate 40 Tønsberg, 3. etasjeOrg. nr:  962304818

Kto. nr   6039.12.11011 Parutvikling, Nina Othilie Sontum